Preporuka za posao - primer


Za:
(Adresa firme kojoj šaljete preporuku)

15. 8. 2017.

Peporuka

Povodom vašeg konkursa za poslovnu sekretaricu predlažemo Vam da angažujete Anu Marković.

Ana je radila u našoj firmi tokom 2011. u više navrata honorarno. Poznaje opšte administrativne poslove, komunikativna je i predusetljiva u radu sa strankama. Strpljiva je i zainteresovana za svaku stranku. Odgovorna je osoba. Ima interesovanja da dopuni svoje znanje iz računovodstva, što će nadamo se kod Vas brzo savladati. Nismo imali primedbi na Anin rad i mi je u svakom slučaju preporučujemo za zaposlenje.

Ime firme koja je napisala preporuku
Adresa firme
Beograd 11000
Tel. 011- 111-11-11
063-11-11-11

Direktor,
Ime, prezime direktora


Napomena: U polju za komentar napišite vaš slučaj, vaš konkurs!
Kliknite na "comments" ili na srskom "Postavi komentar" i opišite vaš primer. Povećaćete šanse za dobijanje posla.

Followers