Blokovi za zidanjeBlokovi su izuzetno lagani i teže od 150 do 300 kg po metru kubnom što ih čini nekoliko puta lakšim od do sada najlakših matrijala koji su korišćeni u proizvodnji građevinskih blokova. Izuzetna lakoća olakšava i smanjuje troškove transporta kako do

gradilišta tako i na samom gradilištu.

Proizvedeni su od ekspandiranih granula polistirola, portland cementa i aditiva tako da je pokazatelj toksičnosti dva puta niži od normi i jedini je proizvod koji na našem tržištu ima i radiološki sertifikat. Sertifikati za proizvod su urađeni u Građevinskom fakultetu u Beogradu i Ruskoj federaciji te odgovaraju standardima JUS U.N1.020; JUS U. N1.011

Blokove karakteriše visoka biootpornost prema insektima i bakterijama pri čemu zidovi normalno dišu a kapilarno penjanje je samo do 4,2 cm.

Blokovi su nezapaljivi i mogu se koristiti u delovima zgrada gde se traži vatrostavni matrijal.

Blokovi kao toplotni i zvučni izolator su bez premca u odnosu na ostale blokove i ciglu. Na primer, zid od ovoga bloka debljine 25 cm ima duplo bolje termičke karakteristike od zida koji je rađen punom opekom, siporeksom od 12 cm i polovinom opeke.

Troškovi izgradnje zida od ovih blokova su u odnosu na troškove izgradnje zida od pune opeke, siporeksa i polovine opeke niži za oko 30 % mada se u ovu računicu ne ubacuju niži troškovi transporta, veća kvadratura stanbenih površina jer se na 5 dužnih metara dobije jedan novi kvadratni metar stana kao i niži troškovi zagrevanja stambenih površina u procesu eksplatacije jer kada imamo Simprolit blokove u spoljašnjim zidovima imamo više od četiri puta nižu potrošnju energije za zagrevanje nego da smo koristili np. samo punu opeku tako da to može da utiče na smanjenje površine grejnih tela i slično.

Blokovi za zidanje spoljašnjih nosećih zidova

Dimenzije 50 x 25 x 19 cm.

Ovi blokovi termički su ekvivalent punoj opeci debljine 142 cm.

Blokovi se zidaju prostim ređanjem i preklapanjem, bez maltera, pri čemu se beton ubacuje u 2 od 4 šupljine bloka koje su do unutrašnjeg dela objekta.Nakon 4 reda blokova sačeka se vezivanje betona u pregradi. Blokovi se lagano obrađuju testerom za drvo.

Blokovi za zidanje pregradnih zidova

Dimenzije 50 x 12 x 19 cm.

Ovi blokovi su termički ekvivalent punoj opeci debljine 90 cm.

Blokovi se zidaju prostim ređanjem i preklapanjem pa zatim popunjavanjem svih šupljina betonom. Ovi blokovi su najbolji poznati matrijal kako za toplotnu tako i za zvučnu izolaciju koja je sve važnažnija kod matrijala za pregradne zidove u velikim stambenim jedinicama.

No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget

Followers